Weer
Waar heeft het gesneeuwd vandaag?

Het heeft vandaag nog nergens gesneeuwd in de Alpen!